در نسخه 2.51 امکان پرداخت آنلاین بدون اینماد فراهم شده است

در نسخه 2.51 امکان استفاده از درگاه نکست پی بدون اینماد و کد مالیاتی افزوده شد